Publications in cw.bib - Author: І.В. Лютенко
2 results
2017
[2]Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту (, ), In SAIT 2017. Book of abstracts, . [bibtex] [pdf]
2016
[1]Підхід та засоби вимірювання суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмного забезпечення (, , ), In Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ», volume 1209, . [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser