Publications in cw.bib - Author: С.О. Лілікович
9 results
2017
[9]Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту (, ), In SAIT 2017. Book of abstracts, . [bibtex] [pdf]
[8]Розробка та дослідження моделей для вимірювання суб’єктної диверсності в умовах розробки багатоверсійних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
[7]Розробка модельно-технологічного інструментарію для забезпечення суб'єктної диверсності в процесах створення багатоверсійних програмних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
2016
[6]Підхід та засоби вимірювання суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмного забезпечення (, , ), In Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ», volume 1209, . [bibtex] [pdf]
[5]Розробка моделей для забезпечення процесу вимірювання трудомісткості розробки програмного проекту (, ), . [bibtex] [pdf]
[4]Підхід до вимірювання та проектування програмного забезпечення для оцінки суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
2015
[3]Розробка моделей та математичного забезпечення для вимірювання суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійного виробництва ПЗ (), . [bibtex] [pdf]
[2]Розробка моделей та програмного забезпечення для криптографічного захисту файлів (), . [bibtex] [pdf]
2014
[1]Розробка моделей та програмного забезпечення для захисту інформації в середовищі Windows (), . [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser