Розробка модельно-технологічного інструментарію для забезпечення суб'єктної диверсності в процесах створення багатоверсійних програмних продуктів (bibtex)
by
Abstract:
В роботі представлена загальна концептуальна схема підходу до формування диверсних команд розробників в умовах створення багатоверсійних програмних продуктів. Управління складом команд дозволяє, в свою чергу, керувати рівнем диверсифікації проекту в цілому, що впливає на надійність програмної системи.
Reference:
Розробка модельно-технологічного інструментарію для забезпечення суб'єктної диверсності в процесах створення багатоверсійних програмних продуктів (С.О. Лілікович), 2017.
Bibtex Entry:
@thesis{cw:61,
author = {Лілікович, С.О.},
title = {Розробка модельно-технологічного інструментарію для забезпечення суб'єктної диверсності в процесах створення багатоверсійних програмних продуктів},
school = {Національний технічний університет <<Харківський політехнічний інститут>>},    
abstract = {В роботі представлена загальна концептуальна схема підходу до формування диверсних команд розробників в умовах створення багатоверсійних програмних продуктів. Управління складом команд дозволяє, в свою чергу, керувати рівнем диверсифікації проекту в цілому, що впливає на надійність програмної системи.},
type={КР},
year = {2017},
language = {ukrainian},          
pdf = {http://books.lilikovych.name/files/cw61-260120171939.pdf}
}
Powered by bibtexbrowser