Розробка та дослідження моделей для вимірювання суб’єктної диверсності в умовах розробки багатоверсійних продуктів (bibtex)
by
Abstract:
Розглянуті питання оцінки рівня суб’єктної диверсифікації в умовах розробки N-версійних проектів. В процесі виконання роботи розглянуто модель оцінки рівня суб’єктної диверсифікації, розроблено відповідний алгоритм, архітектура прикладного програмного забезпечення, розроблений прототип – рішення для оцінки рівня суб’єктної диверсифікації. В якості використовуваних технологій проектування та реалізації обрані:ьUML, XeLaTeX, PHP, Vagrant.
Reference:
Розробка та дослідження моделей для вимірювання суб’єктної диверсності в умовах розробки багатоверсійних продуктів (С.О. Лілікович), 2017.
Bibtex Entry:
@thesis{cw:62,
author = {Лілікович, С.О.},
title = {Розробка та дослідження моделей для вимірювання суб’єктної диверсності в умовах розробки багатоверсійних продуктів},
school = {Національний технічний університет <<Харківський політехнічний інститут>>}, 
abstract = {Розглянуті питання оцінки рівня суб’єктної диверсифікації в умовах розробки N-версійних проектів. В процесі виконання роботи розглянуто модель оцінки рівня суб’єктної диверсифікації, розроблено відповідний алгоритм, архітектура прикладного програмного забезпечення, розроблений прототип – рішення для оцінки рівня суб’єктної диверсифікації. В якості використовуваних технологій проектування та реалізації обрані:ьUML, XeLaTeX, PHP, Vagrant.},
type={ДР},
year = {2017},
language = {ukrainian},                   
pdf = {http://books.lilikovych.name/files/cw62-21062017011100.pdf}
}
Powered by bibtexbrowser