Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту (bibtex)
by ,
Reference:
Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту (С.О. Лілікович, І.В. Лютенко), In SAIT 2017. Book of abstracts, 2017.
Bibtex Entry:
@article{sait17,
 author  = {{Лілікович, С.О.} and {Лютенко, І.В.}},
 title   = {Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту},
 journal = {SAIT 2017. Book of abstracts},
 year    = 2017,
 pages   = {295},
 month   = 5,
 language = {ukrainian},
 isbn = {978-966-2748-94-9},
 pdf = {http://books.lilikovych.name/files/sait2017.pdf}
}
Powered by bibtexbrowser