Publications in cw.bib - Year: 2016
4 results
2016
[4]Измерение субъектной диверсности в условиях многоверсионной разработки программного обеспечения (, ), In SAIT 2016. Book of abstracts, . [bibtex] [pdf]
[3]Підхід та засоби вимірювання суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмного забезпечення (, , ), In Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ», volume 1209, . [bibtex] [pdf]
[2]Розробка моделей для забезпечення процесу вимірювання трудомісткості розробки програмного проекту (, ), . [bibtex] [pdf]
[1]Підхід до вимірювання та проектування програмного забезпечення для оцінки суб'єктної диверсності в умовах багатоверсійної розробки програмних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser