Publications in cw.bib - Year: 2017
4 results
2017
[4]Суб’єктно-орiєнтований пiдхiд до забезпечення диверсностi N-версiйного програмного проекту (, ), In SAIT 2017. Book of abstracts, . [bibtex] [pdf]
[3]A Human-Centered Approach to Assessment of Team Diversity in Multi-Version Software Development (, ), . [bibtex] [pdf]
[2]Розробка та дослідження моделей для вимірювання суб’єктної диверсності в умовах розробки багатоверсійних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
[1]Розробка модельно-технологічного інструментарію для забезпечення суб'єктної диверсності в процесах створення багатоверсійних програмних продуктів (), . [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser